ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร W

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/10 มีดังรายการต่อไปนี้

wad

กริยาช่อง 2 waded

wade

กริยาช่อง 2 waded

wade in

กริยาช่อง 2 waded

wade into

กริยาช่อง 2 waded

wade through

กริยาช่อง 2 waded

wag

กริยาช่อง 2 waged

wager

กริยาช่อง 2 wagered

wait

กริยาช่อง 2 waited

wait about

กริยาช่อง 2 waited

wait around

กริยาช่อง 2 waited

wait behind

กริยาช่อง 2 waited

wait in

กริยาช่อง 2 waited

wait on

กริยาช่อง 2 waited

wait out

กริยาช่อง 2 waited

wait up

กริยาช่อง 2 waited

wait upon

กริยาช่อง 2 waited

Wake

กริยาช่อง 2 woke

wake up

กริยาช่อง 2 waked up / woke up

walk

กริยาช่อง 2 walked

walk away from

กริยาช่อง 2 walked

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ