ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด w - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/10

 • wad

  กริยาช่อง 2 waded

  กริยาช่อง 3 waded

 • wade

  กริยาช่อง 2 waded

  กริยาช่อง 3 waded

 • wade in

  กริยาช่อง 2 waded

  กริยาช่อง 3 waded

 • wade into

  กริยาช่อง 2 waded

  กริยาช่อง 3 waded

 • wade through

  กริยาช่อง 2 waded

  กริยาช่อง 3 waded

 • wag

  กริยาช่อง 2 waged

  กริยาช่อง 3 waged

 • wager

  กริยาช่อง 2 wagered

  กริยาช่อง 3 wagered

 • wait

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

  แปลว่า รอ

 • wait about

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait around

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait behind

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait in

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait on

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait out

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait up

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • wait upon

  กริยาช่อง 2 waited

  กริยาช่อง 3 waited

 • Wake

  กริยาช่อง 2 woke

  กริยาช่อง 3 woken

  แปลว่า ตื่น

 • wake up

  กริยาช่อง 2 waked / woke

  กริยาช่อง 3 waked / woken

  แปลว่า ตื่นนอน

 • walk

  กริยาช่อง 2 walked

  กริยาช่อง 3 walked

  แปลว่า เดิน

 • walk away from

  กริยาช่อง 2 walked

  กริยาช่อง 3 walked

  แปลว่า เดินจาก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write