กริยา 3 ช่อง - หมวด w

(หน้า 1/10)

 • Wad

  ช่อง 2
  waded
  ช่อง 3
  waded
  หมวด
  Regular Verb

  581
  views

 • Wade

  ช่อง 2
  waded
  ช่อง 3
  waded
  หมวด
  Regular Verb

  568
  views

 • Wade in

  ช่อง 2
  waded
  ช่อง 3
  waded
  หมวด
  Regular Verb

  285
  views

 • Wade into

  ช่อง 2
  waded
  ช่อง 3
  waded
  หมวด
  Regular Verb

  486
  views

 • Wade through

  ช่อง 2
  waded
  ช่อง 3
  waded
  หมวด
  Regular Verb

  791
  views

 • Wag

  ช่อง 2
  waged
  ช่อง 3
  waged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wager

  ช่อง 2
  wagered
  ช่อง 3
  wagered
  หมวด
  Regular Verb

  737
  views

 • Wait

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  ความหมาย
  รอ
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait about

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait around

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait behind

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait in

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait on

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait out

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait up

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wait upon

  ช่อง 2
  waited
  ช่อง 3
  waited
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Wake

  ช่อง 2
  woke
  ช่อง 3
  woken
  ความหมาย
  ตื่น

  999+
  views

 • Wake up

  ช่อง 2
  waked / woke
  ช่อง 3
  waked / woken
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Walk

  ช่อง 2
  walked
  ช่อง 3
  walked
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Walk away from

  ช่อง 2
  walked
  ช่อง 3
  walked
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views