ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร V

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร V

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

vacuum

กริยาช่อง 2 vacuumed

value

กริยาช่อง 2 valued

very

กริยาช่อง 2 คำว่า very ไม่ใช่คำกริยา

view

กริยาช่อง 2 viewed

visit

กริยาช่อง 2 visited

vote

กริยาช่อง 2 voted


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ