ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร V

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

visit

กริยาช่อง 2 visited


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ