ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด t - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/17

 • tabulate

  กริยาช่อง 2 tabulated

  กริยาช่อง 3 tabulated

 • tack

  กริยาช่อง 2 tacked

  กริยาช่อง 3 tacked

 • tack on

  กริยาช่อง 2 tacked

  กริยาช่อง 3 tacked

 • tack onto

  กริยาช่อง 2 tacked

  กริยาช่อง 3 tacked

 • tackle

  กริยาช่อง 2 tackled

  กริยาช่อง 3 tackled

 • tag

  กริยาช่อง 2 taged

  กริยาช่อง 3 taged

 • tag along

  กริยาช่อง 2 taged

  กริยาช่อง 3 taged

 • tag on

  กริยาช่อง 2 taged

  กริยาช่อง 3 taged

 • tag onto

  กริยาช่อง 2 taged

  กริยาช่อง 3 taged

 • tag with

  กริยาช่อง 2 taged

  กริยาช่อง 3 taged

 • tail

  กริยาช่อง 2 tailed

  กริยาช่อง 3 tailed

 • tail away

  กริยาช่อง 2 tailed

  กริยาช่อง 3 tailed

 • tail back

  กริยาช่อง 2 tailed

  กริยาช่อง 3 tailed

 • tail off

  กริยาช่อง 2 tailed

  กริยาช่อง 3 tailed

 • taint

  กริยาช่อง 2 tainted

  กริยาช่อง 3 tainted

 • Take

  กริยาช่อง 2 took

  กริยาช่อง 3 taken

  แปลว่า นำไป

 • Take aback

  กริยาช่อง 2 took aback

  กริยาช่อง 3 taken aback

  แปลว่า สยองขวัญ

 • Take after

  กริยาช่อง 2 took after

  กริยาช่อง 3 taken after

  แปลว่า ละม้าย

 • Take apart

  กริยาช่อง 2 took apart

  กริยาช่อง 3 taken apart

  แปลว่า แยกกัน

 • Take aside

  กริยาช่อง 2 took aside

  กริยาช่อง 3 taken aside

  แปลว่า พากัน

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write