กริยา 3 ช่อง - หมวด t

(หน้า 1/17)

 • Tabulate

  ช่อง 2
  tabulated
  ช่อง 3
  tabulated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Tack

  ช่อง 2
  tacked
  ช่อง 3
  tacked
  หมวด
  Regular Verb

  507
  views

 • Tack on

  ช่อง 2
  tacked
  ช่อง 3
  tacked
  หมวด
  Regular Verb

  270
  views

 • Tack onto

  ช่อง 2
  tacked
  ช่อง 3
  tacked
  หมวด
  Regular Verb

  291
  views

 • Tackle

  ช่อง 2
  tackled
  ช่อง 3
  tackled
  หมวด
  Regular Verb

  365
  views

 • Tag

  ช่อง 2
  taged
  ช่อง 3
  taged
  หมวด
  Regular Verb

  945
  views

 • Tag along

  ช่อง 2
  taged
  ช่อง 3
  taged
  หมวด
  Regular Verb

  824
  views

 • Tag on

  ช่อง 2
  taged
  ช่อง 3
  taged
  หมวด
  Regular Verb

  897
  views

 • Tag onto

  ช่อง 2
  taged
  ช่อง 3
  taged
  หมวด
  Regular Verb

  373
  views

 • Tag with

  ช่อง 2
  taged
  ช่อง 3
  taged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Tail

  ช่อง 2
  tailed
  ช่อง 3
  tailed
  หมวด
  Regular Verb

  639
  views

 • Tail away

  ช่อง 2
  tailed
  ช่อง 3
  tailed
  หมวด
  Regular Verb

  691
  views

 • Tail back

  ช่อง 2
  tailed
  ช่อง 3
  tailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Tail off

  ช่อง 2
  tailed
  ช่อง 3
  tailed
  หมวด
  Regular Verb

  269
  views

 • Taint

  ช่อง 2
  tainted
  ช่อง 3
  tainted
  หมวด
  Regular Verb

  211
  views

 • Take

  ช่อง 2
  took
  ช่อง 3
  taken
  ความหมาย
  นำไป

  999+
  views

 • Take aback

  ช่อง 2
  took aback
  ช่อง 3
  taken aback
  ความหมาย
  สยองขวัญ

  999+
  views

 • Take after

  ช่อง 2
  took after
  ช่อง 3
  taken after
  ความหมาย
  ละม้าย

  999+
  views

 • Take apart

  ช่อง 2
  took apart
  ช่อง 3
  taken apart
  ความหมาย
  แยกกัน

  999+
  views

 • Take aside

  ช่อง 2
  took aside
  ช่อง 3
  taken aside
  ความหมาย
  พากัน

  999+
  views