ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร T

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร T

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/17 มีดังรายการต่อไปนี้

tabulate

กริยาช่อง 2 tabulated

tack

กริยาช่อง 2 tacked

tack on

กริยาช่อง 2 tacked

tack onto

กริยาช่อง 2 tacked

tackle

กริยาช่อง 2 tackled

tag

กริยาช่อง 2 taged

tag along

กริยาช่อง 2 taged

tag on

กริยาช่อง 2 taged

tag onto

กริยาช่อง 2 taged

tag with

กริยาช่อง 2 taged

tail

กริยาช่อง 2 tailed

tail away

กริยาช่อง 2 tailed

tail back

กริยาช่อง 2 tailed

tail off

กริยาช่อง 2 tailed

taint

กริยาช่อง 2 tainted

Take

กริยาช่อง 2 took

Take aback

กริยาช่อง 2 took aback

Take after

กริยาช่อง 2 took after

Take apart

กริยาช่อง 2 took apart

Take aside

กริยาช่อง 2 took aside

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ