ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด s - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/22

 • sacrifice

  กริยาช่อง 2 sacrificed

  กริยาช่อง 3 sacrificed

 • sail

  กริยาช่อง 2 sailed

  กริยาช่อง 3 sailed

 • sail into

  กริยาช่อง 2 sailed

  กริยาช่อง 3 sailed

 • sail through

  กริยาช่อง 2 sailed

  กริยาช่อง 3 sailed

 • satirize

  กริยาช่อง 2 satirized

  กริยาช่อง 3 satirized

 • satisfy

  กริยาช่อง 2 satisfied

  กริยาช่อง 3 satisfied

 • save

  กริยาช่อง 2 saved

  กริยาช่อง 3 saved

 • save on

  กริยาช่อง 2 saved

  กริยาช่อง 3 saved

 • save up

  กริยาช่อง 2 saved

  กริยาช่อง 3 saved

 • saw

  กริยาช่อง 2 sawed

  กริยาช่อง 3 sawed/sawn

  แปลว่า เลื่อย

 • saw off

  กริยาช่อง 2 sawed off

  กริยาช่อง 3 sawn (e) / sawed (u)

  แปลว่า เลื่อยออก

 • saw up

  กริยาช่อง 2 sawed up

  กริยาช่อง 3 sawn (e) / sawed (u)

  แปลว่า เห็นขึ้น

 • Say

  กริยาช่อง 2 said

  กริยาช่อง 3 said

  แปลว่า พูด

 • scald

  กริยาช่อง 2 scalded

  กริยาช่อง 3 scalded

 • scale

  กริยาช่อง 2 scaled

  กริยาช่อง 3 scaled

 • scale back

  กริยาช่อง 2 scaled

  กริยาช่อง 3 scaled

 • scale down

  กริยาช่อง 2 scaled

  กริยาช่อง 3 scaled

 • scale up

  กริยาช่อง 2 scaled

  กริยาช่อง 3 scaled

 • scandalize

  กริยาช่อง 2 scandalized

  กริยาช่อง 3 scandalized

  แปลว่า นินทา

 • scare

  กริยาช่อง 2 scared

  กริยาช่อง 3 scared

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write