ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร S

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/22 มีดังรายการต่อไปนี้

sacrifice

กริยาช่อง 2 sacrificed

sail

กริยาช่อง 2 sailed

sail into

กริยาช่อง 2 sailed

sail through

กริยาช่อง 2 sailed

satirize

กริยาช่อง 2 satirized

satisfy

กริยาช่อง 2 satisfied

save

กริยาช่อง 2 saved

save on

กริยาช่อง 2 saved

save up

กริยาช่อง 2 saved

saw

กริยาช่อง 2 sawed

saw off

กริยาช่อง 2 sawed off

saw up

กริยาช่อง 2 sawed up

Say

กริยาช่อง 2 said

scald

กริยาช่อง 2 scalded

scale

กริยาช่อง 2 scaled

scale back

กริยาช่อง 2 scaled

scale down

กริยาช่อง 2 scaled

scale up

กริยาช่อง 2 scaled

scandalize

กริยาช่อง 2 scandalized

scare

กริยาช่อง 2 scared

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ