กริยา 3 ช่อง - หมวด s

(หน้า 1/22)

 • Sacrifice

  ช่อง 2
  sacrificed
  ช่อง 3
  sacrificed
  หมวด
  Regular Verb

  422
  views

 • Sail

  ช่อง 2
  sailed
  ช่อง 3
  sailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Sail into

  ช่อง 2
  sailed
  ช่อง 3
  sailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Sail through

  ช่อง 2
  sailed
  ช่อง 3
  sailed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Satirize

  ช่อง 2
  satirized
  ช่อง 3
  satirized
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Satisfy

  ช่อง 2
  satisfied
  ช่อง 3
  satisfied
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Save

  ช่อง 2
  saved
  ช่อง 3
  saved
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Save on

  ช่อง 2
  saved
  ช่อง 3
  saved
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Save up

  ช่อง 2
  saved
  ช่อง 3
  saved
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Saw

  ช่อง 2
  sawed
  ช่อง 3
  sawed/sawn
  ความหมาย
  เลื่อย
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Saw off

  ช่อง 2
  sawed
  ช่อง 3
  sawn (e) / sawed (u)
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Saw up

  ช่อง 2
  sawed
  ช่อง 3
  sawn (e) / sawed (u)
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Say

  ช่อง 2
  said
  ช่อง 3
  said
  ความหมาย
  พูด

  999+
  views

 • Scald

  ช่อง 2
  scalded
  ช่อง 3
  scalded
  หมวด
  Regular Verb

  341
  views

 • Scale

  ช่อง 2
  scaled
  ช่อง 3
  scaled
  หมวด
  Regular Verb

  306
  views

 • Scale back

  ช่อง 2
  scaled
  ช่อง 3
  scaled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Scale down

  ช่อง 2
  scaled
  ช่อง 3
  scaled
  หมวด
  Regular Verb

  286
  views

 • Scale up

  ช่อง 2
  scaled
  ช่อง 3
  scaled
  หมวด
  Regular Verb

  261
  views

 • Scandalize

  ช่อง 2
  scandalized
  ช่อง 3
  scandalized
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Scare

  ช่อง 2
  scared
  ช่อง 3
  scared
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views