ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร S

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร S

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/24 มีดังรายการต่อไปนี้

sack

กริยาช่อง 2 sacked

sacrifice

กริยาช่อง 2 sacrificed

Sad

กริยาช่อง 2 คำว่า Sad ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า [Feel sad]

sad-iron

กริยาช่อง 2 sad-ironed

safe

กริยาช่อง 2 safed

sail

กริยาช่อง 2 sailed

sail into

กริยาช่อง 2 sailed

sail through

กริยาช่อง 2 sailed

sale

กริยาช่อง 2 คำว่า Sale ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า [Sell]

same

กริยาช่อง 2 คำว่า same ไม่ใช่คำกริยา

sand

กริยาช่อง 2 sanded

satirize

กริยาช่อง 2 satirized

satisfy

กริยาช่อง 2 satisfied

save

กริยาช่อง 2 saved

save on

กริยาช่อง 2 saved

save up

กริยาช่อง 2 saved

saw

กริยาช่อง 2 sawed

saw off

กริยาช่อง 2 sawed off

saw up

กริยาช่อง 2 sawed up

Say

กริยาช่อง 2 said

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ