ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด r - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/21

 • race

  กริยาช่อง 2 raced

  กริยาช่อง 3 raced

 • race off

  กริยาช่อง 2 raced

  กริยาช่อง 3 raced

 • rack

  กริยาช่อง 2 racked

  กริยาช่อง 3 racked

 • rack off

  กริยาช่อง 2 racked

  กริยาช่อง 3 racked

 • rack out

  กริยาช่อง 2 racked

  กริยาช่อง 3 racked

 • rack up

  กริยาช่อง 2 racked

  กริยาช่อง 3 racked

 • radiate

  กริยาช่อง 2 radiated

  กริยาช่อง 3 radiated

 • radicalize

  กริยาช่อง 2 radicalized

  กริยาช่อง 3 radicalized

 • rage

  กริยาช่อง 2 raged

  กริยาช่อง 3 raged

 • raid

  กริยาช่อง 2 raided

  กริยาช่อง 3 raided

 • rail

  กริยาช่อง 2 railed

  กริยาช่อง 3 railed

 • rain

  กริยาช่อง 2 rained

  กริยาช่อง 3 raind

  แปลว่า ฝนตก

 • rain down on

  กริยาช่อง 2 rained down on

  กริยาช่อง 3 rained down on

  แปลว่า ฝนตก

 • rain off

  กริยาช่อง 2 rained off

  กริยาช่อง 3 rained off

  แปลว่า ฝนตก

 • rain out

  กริยาช่อง 2 rained out

  กริยาช่อง 3 rained out

  แปลว่า ฝนตก

 • raise

  กริยาช่อง 2 raised

  กริยาช่อง 3 raised

  แปลว่า ยก

 • rake

  กริยาช่อง 2 raked

  กริยาช่อง 3 raked

 • rake in

  กริยาช่อง 2 raked

  กริยาช่อง 3 raked

 • rake it in

  กริยาช่อง 2 raked

  กริยาช่อง 3 raked

 • rake off

  กริยาช่อง 2 raked

  กริยาช่อง 3 raked

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write