กริยา 3 ช่อง - หมวด r

(หน้า 1/21)

 • Race

  ช่อง 2
  raced
  ช่อง 3
  raced
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Race off

  ช่อง 2
  raced
  ช่อง 3
  raced
  หมวด
  Regular Verb

  687
  views

 • Rack

  ช่อง 2
  racked
  ช่อง 3
  racked
  หมวด
  Regular Verb

  481
  views

 • Rack off

  ช่อง 2
  racked
  ช่อง 3
  racked
  หมวด
  Regular Verb

  236
  views

 • Rack out

  ช่อง 2
  racked
  ช่อง 3
  racked
  หมวด
  Regular Verb

  256
  views

 • Rack up

  ช่อง 2
  racked
  ช่อง 3
  racked
  หมวด
  Regular Verb

  150
  views

 • Radiate

  ช่อง 2
  radiated
  ช่อง 3
  radiated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Radicalize

  ช่อง 2
  radicalized
  ช่อง 3
  radicalized
  หมวด
  Regular Verb

  324
  views

 • Rage

  ช่อง 2
  raged
  ช่อง 3
  raged
  หมวด
  Regular Verb

  669
  views

 • Raid

  ช่อง 2
  raided
  ช่อง 3
  raided
  หมวด
  Regular Verb

  748
  views

 • Rail

  ช่อง 2
  railed
  ช่อง 3
  railed
  หมวด
  Regular Verb

  527
  views

 • Rain

  ช่อง 2
  rained
  ช่อง 3
  raind
  ความหมาย
  ฝนตก
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Rain down on

  ช่อง 2
  rained
  ช่อง 3
  rained
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Rain off

  ช่อง 2
  rained
  ช่อง 3
  rained
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Rain out

  ช่อง 2
  rained
  ช่อง 3
  rained
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Raise

  ช่อง 2
  raised
  ช่อง 3
  raised
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Rake

  ช่อง 2
  raked
  ช่อง 3
  raked
  หมวด
  Regular Verb

  481
  views

 • Rake in

  ช่อง 2
  raked
  ช่อง 3
  raked
  หมวด
  Regular Verb

  240
  views

 • Rake it in

  ช่อง 2
  raked
  ช่อง 3
  raked
  หมวด
  Regular Verb

  241
  views

 • Rake off

  ช่อง 2
  raked
  ช่อง 3
  raked
  หมวด
  Regular Verb

  315
  views