ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร P

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร P

กริยา 3 ช่อง - หน้า 2/23 มีดังรายการต่อไปนี้

pair up

กริยาช่อง 2 paired

palaver

กริยาช่อง 2 palavered

palliate

กริยาช่อง 2 palliated

palm

กริยาช่อง 2 palmed

palm off

กริยาช่อง 2 palmed

paly

กริยาช่อง 2 [Play] ไม่ใช่ paly

pamper

กริยาช่อง 2 pampered

pan

กริยาช่อง 2 paned

pan out

กริยาช่อง 2 paned

panel

กริยาช่อง 2 paneled / panelled

pant

กริยาช่อง 2 panted

paper

กริยาช่อง 2 papered

paper over

กริยาช่อง 2 papered

parade

กริยาช่อง 2 paraded

paralyse

กริยาช่อง 2 paralysed

paralyze

กริยาช่อง 2 paralyzed

paraphrase

กริยาช่อง 2 paraphrased

pardon

กริยาช่อง 2 pardoned

pare

กริยาช่อง 2 pared

pare back

กริยาช่อง 2 pared back

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ