ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด o - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/4

 • obey

  กริยาช่อง 2 obeyed

  กริยาช่อง 3 obeyed

 • object

  กริยาช่อง 2 objected

  กริยาช่อง 3 objected

 • objectify

  กริยาช่อง 2 objectified

  กริยาช่อง 3 objectified

 • oblige

  กริยาช่อง 2 obliged

  กริยาช่อง 3 obliged

 • obliterate

  กริยาช่อง 2 obliterated

  กริยาช่อง 3 obliterated

 • obscure

  กริยาช่อง 2 obscured

  กริยาช่อง 3 obscured

 • observe

  กริยาช่อง 2 observed

  กริยาช่อง 3 observed

 • obsess

  กริยาช่อง 2 obsessed

  กริยาช่อง 3 obsessed

 • obstruct

  กริยาช่อง 2 obstructed

  กริยาช่อง 3 obstructed

 • obtain

  กริยาช่อง 2 obtained

  กริยาช่อง 3 obtained

 • occlude

  กริยาช่อง 2 occluded

  กริยาช่อง 3 occluded

 • occupy

  กริยาช่อง 2 occupied

  กริยาช่อง 3 occupied

 • occur

  กริยาช่อง 2 occurred

  กริยาช่อง 3 occurred

 • occur to

  กริยาช่อง 2 occurred

  กริยาช่อง 3 occurred

 • offend

  กริยาช่อง 2 offended

  กริยาช่อง 3 offended

 • offer

  กริยาช่อง 2 offered

  กริยาช่อง 3 offered

 • officiate

  กริยาช่อง 2 officiated

  กริยาช่อง 3 officiated

 • ogle

  กริยาช่อง 2 ogled

  กริยาช่อง 3 ogled

 • oil

  กริยาช่อง 2 oiled

  กริยาช่อง 3 oiled

 • omit

  กริยาช่อง 2 omited

  กริยาช่อง 3 omited

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write