กริยา 3 ช่อง - หมวด o

(หน้า 1/4)

 • O quit

  ช่อง 2
  quit
  ช่อง 3
  quit
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Obey

  ช่อง 2
  obeyed
  ช่อง 3
  obeyed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Object

  ช่อง 2
  objected
  ช่อง 3
  objected
  หมวด
  Regular Verb

  410
  views

 • Objectify

  ช่อง 2
  objectified
  ช่อง 3
  objectified
  หมวด
  Regular Verb

  254
  views

 • Oblige

  ช่อง 2
  obliged
  ช่อง 3
  obliged
  หมวด
  Regular Verb

  503
  views

 • Obliterate

  ช่อง 2
  obliterated
  ช่อง 3
  obliterated
  หมวด
  Regular Verb

  533
  views

 • Obscure

  ช่อง 2
  obscured
  ช่อง 3
  obscured
  หมวด
  Regular Verb

  575
  views

 • Observe

  ช่อง 2
  observed
  ช่อง 3
  observed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Obsess

  ช่อง 2
  obsessed
  ช่อง 3
  obsessed
  หมวด
  Regular Verb

  412
  views

 • Obstruct

  ช่อง 2
  obstructed
  ช่อง 3
  obstructed
  หมวด
  Regular Verb

  444
  views

 • Obtain

  ช่อง 2
  obtained
  ช่อง 3
  obtained
  หมวด
  Regular Verb

  904
  views

 • Occlude

  ช่อง 2
  occluded
  ช่อง 3
  occluded
  หมวด
  Regular Verb

  301
  views

 • Occupy

  ช่อง 2
  occupied
  ช่อง 3
  occupied
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Occur

  ช่อง 2
  occurred
  ช่อง 3
  occurred
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Occur to

  ช่อง 2
  occurred
  ช่อง 3
  occurred
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Offend

  ช่อง 2
  offended
  ช่อง 3
  offended
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Offer

  ช่อง 2
  offered
  ช่อง 3
  offered
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Officiate

  ช่อง 2
  officiated
  ช่อง 3
  officiated
  หมวด
  Regular Verb

  785
  views

 • Ogle

  ช่อง 2
  ogled
  ช่อง 3
  ogled
  หมวด
  Regular Verb

  881
  views

 • Oil

  ช่อง 2
  oiled
  ช่อง 3
  oiled
  หมวด
  Regular Verb

  826
  views