ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร O

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร O

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

obey

กริยาช่อง 2 obeyed

object

กริยาช่อง 2 objected

objectify

กริยาช่อง 2 objectified

oblige

กริยาช่อง 2 obliged

obliterate

กริยาช่อง 2 obliterated

obscure

กริยาช่อง 2 obscured

observe

กริยาช่อง 2 observed

obsess

กริยาช่อง 2 obsessed

obstruct

กริยาช่อง 2 obstructed

obtain

กริยาช่อง 2 obtained

occlude

กริยาช่อง 2 occluded

occupy

กริยาช่อง 2 occupied

occur

กริยาช่อง 2 occurred

occur to

กริยาช่อง 2 occurred

offend

กริยาช่อง 2 offended

offer

กริยาช่อง 2 offered

officiate

กริยาช่อง 2 officiated

often

กริยาช่อง 2 คำว่า often ไม่ใช่คำกริยา

ogle

กริยาช่อง 2 ogled

oil

กริยาช่อง 2 oiled

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ