ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร N

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร N

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

nab

กริยาช่อง 2 nabed

nag

กริยาช่อง 2 naged

nag at

กริยาช่อง 2 naged

nail

กริยาช่อง 2 nailed

nail down

กริยาช่อง 2 nailed

name

กริยาช่อง 2 named

name after

กริยาช่อง 2 named

nap

กริยาช่อง 2 napped

narrate

กริยาช่อง 2 narrated

narrow

กริยาช่อง 2 narrowed

narrow down

กริยาช่อง 2 narrowed

nasalize

กริยาช่อง 2 nasalized

nationalize

กริยาช่อง 2 nationalized

naturalize

กริยาช่อง 2 naturalized

nauseate

กริยาช่อง 2 nauseated

navigate

กริยาช่อง 2 navigated

near

กริยาช่อง 2 neared

necessitate

กริยาช่อง 2 necessitated

need

กริยาช่อง 2 needed

neglect

กริยาช่อง 2 neglected

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ