ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร L

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร L

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/11 มีดังรายการต่อไปนี้

label

กริยาช่อง 2 labeled / labelled

lace

กริยาช่อง 2 laced

lacerate

กริยาช่อง 2 lacerated

lack

กริยาช่อง 2 lacked

lacquer

กริยาช่อง 2 lacquered

lag

กริยาช่อง 2 laged

lake

กริยาช่อง 2 laked

lamb

กริยาช่อง 2 lambed

lament

กริยาช่อง 2 lamented

laminate

กริยาช่อง 2 laminated

lampoon

กริยาช่อง 2 lampooned

land

กริยาช่อง 2 landed

land in

กริยาช่อง 2 landed

land up in

กริยาช่อง 2 landed

land with

กริยาช่อง 2 landed

languish

กริยาช่อง 2 languished

lap

กริยาช่อง 2 laped

lap up

กริยาช่อง 2 laped

lard

กริยาช่อง 2 larded

large

กริยาช่อง 2 คำว่า Large ไม่ใช่คำกริยา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ