ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด l - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/10

 • label

  กริยาช่อง 2 labeled / labelled

  กริยาช่อง 3 labeled / labelled

 • lace

  กริยาช่อง 2 laced

  กริยาช่อง 3 laced

 • lacerate

  กริยาช่อง 2 lacerated

  กริยาช่อง 3 lacerated

 • lack

  กริยาช่อง 2 lacked

  กริยาช่อง 3 lacked

 • lacquer

  กริยาช่อง 2 lacquered

  กริยาช่อง 3 lacquered

 • lag

  กริยาช่อง 2 laged

  กริยาช่อง 3 laged

 • lamb

  กริยาช่อง 2 lambed

  กริยาช่อง 3 lambed

 • lament

  กริยาช่อง 2 lamented

  กริยาช่อง 3 lamented

 • laminate

  กริยาช่อง 2 laminated

  กริยาช่อง 3 laminated

 • lampoon

  กริยาช่อง 2 lampooned

  กริยาช่อง 3 lampooned

 • land

  กริยาช่อง 2 landed

  กริยาช่อง 3 landed

 • land in

  กริยาช่อง 2 landed

  กริยาช่อง 3 landed

 • land up in

  กริยาช่อง 2 landed

  กริยาช่อง 3 landed

 • land with

  กริยาช่อง 2 landed

  กริยาช่อง 3 landed

 • languish

  กริยาช่อง 2 languished

  กริยาช่อง 3 languished

 • lap

  กริยาช่อง 2 laped

  กริยาช่อง 3 laped

 • lap up

  กริยาช่อง 2 laped

  กริยาช่อง 3 laped

 • lard

  กริยาช่อง 2 larded

  กริยาช่อง 3 larded

 • lark

  กริยาช่อง 2 larked

  กริยาช่อง 3 larked

 • lark about

  กริยาช่อง 2 larked

  กริยาช่อง 3 larked

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write