ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด k - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/4

 • keel

  กริยาช่อง 2 keeled

  กริยาช่อง 3 keeled

 • keel over

  กริยาช่อง 2 keeled

  กริยาช่อง 3 keeled

 • Keep

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บรักษา

 • keep around

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บไว้รอบ ๆ

 • keep at

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ทำเรื่อยไป

 • keep away

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ระวังอย่าเข้าไปใกล้

 • keep back

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บกลับ

 • keep down

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ตัดทอน

 • keep from

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บจาก

 • keep in

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บไว้ใน

 • keep in with

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บไว้ด้วย

 • keep off

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ห่างไว้

 • keep on

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บไว้ใน

 • keep out

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ห้ามเข้า

 • keep to

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า เก็บไว้เพื่อ

 • keep up

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ทำต่อไป

 • keep up at

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ตามทัน

 • keep up with

  กริยาช่อง 2 kept

  กริยาช่อง 3 kept

  แปลว่า ติดตามด้วย

 • key

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

 • key down

  กริยาช่อง 2 keyed

  กริยาช่อง 3 keyed

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write