ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร K

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/4 มีดังรายการต่อไปนี้

keel

กริยาช่อง 2 keeled

keel over

กริยาช่อง 2 keeled

Keep

กริยาช่อง 2 kept

keep around

กริยาช่อง 2 kept

keep at

กริยาช่อง 2 kept

keep away

กริยาช่อง 2 kept

keep back

กริยาช่อง 2 kept

keep down

กริยาช่อง 2 kept

keep from

กริยาช่อง 2 kept

keep in

กริยาช่อง 2 kept

keep in with

กริยาช่อง 2 kept

keep off

กริยาช่อง 2 kept

keep on

กริยาช่อง 2 kept

keep out

กริยาช่อง 2 kept

keep to

กริยาช่อง 2 kept

keep up

กริยาช่อง 2 kept

keep up at

กริยาช่อง 2 kept

keep up with

กริยาช่อง 2 kept

key

กริยาช่อง 2 keyed

key down

กริยาช่อง 2 keyed

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ