กริยา 3 ช่อง - หมวด k

(หน้า 1/4)

 • Keel

  ช่อง 2
  keeled
  ช่อง 3
  keeled
  หมวด
  Regular Verb

  415
  views

 • Keel over

  ช่อง 2
  keeled
  ช่อง 3
  keeled
  หมวด
  Regular Verb

  359
  views

 • Keep

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  ความหมาย
  เก็บรักษา

  999+
  views

 • Keep around

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep at

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep away

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep back

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep down

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep from

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep in

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep in with

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep off

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep on

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep out

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep to

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up at

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Keep up with

  ช่อง 2
  kept
  ช่อง 3
  kept
  หมวด
  Irregular Verb

  999+
  views

 • Key

  ช่อง 2
  keyed
  ช่อง 3
  keyed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Key down

  ช่อง 2
  keyed
  ช่อง 3
  keyed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views