ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร I

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

ice

กริยาช่อง 2 iced

idealize

กริยาช่อง 2 idealized

identify

กริยาช่อง 2 identified

idle

กริยาช่อง 2 idled

idolize

กริยาช่อง 2 idolized

ignite

กริยาช่อง 2 ignited

ignore

กริยาช่อง 2 ignored

illtreat

กริยาช่อง 2 illtreated

illuminate

กริยาช่อง 2 illuminated

illustrate

กริยาช่อง 2 illustrated

imagine

กริยาช่อง 2 imagined

imitate

กริยาช่อง 2 imitated

immaterialize

กริยาช่อง 2 immaterialized

immerge

กริยาช่อง 2 immerged

immigrate

กริยาช่อง 2 immigrated

immobilize

กริยาช่อง 2 immobilized

immolate

กริยาช่อง 2 immolated

immortalize

กริยาช่อง 2 immortalized

immunize

กริยาช่อง 2 immunized

immure

กริยาช่อง 2 immured

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ