ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด i - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/9

 • ice

  กริยาช่อง 2 iced

  กริยาช่อง 3 iced

 • idealize

  กริยาช่อง 2 idealized

  กริยาช่อง 3 idealized

 • identify

  กริยาช่อง 2 identified

  กริยาช่อง 3 identified

 • idle

  กริยาช่อง 2 idled

  กริยาช่อง 3 idled

 • idolize

  กริยาช่อง 2 idolized

  กริยาช่อง 3 idolized

  แปลว่า เทอดทูน, เลื่อมใสมากเกินไป

 • ignite

  กริยาช่อง 2 ignited

  กริยาช่อง 3 ignited

 • ignore

  กริยาช่อง 2 ignored

  กริยาช่อง 3 ignored

 • illtreat

  กริยาช่อง 2 illtreated

  กริยาช่อง 3 illtreated

  แปลว่า การรักษา

 • illuminate

  กริยาช่อง 2 illuminated

  กริยาช่อง 3 illuminated

 • illustrate

  กริยาช่อง 2 illustrated

  กริยาช่อง 3 illustrated

 • imagine

  กริยาช่อง 2 imagined

  กริยาช่อง 3 imagined

 • imitate

  กริยาช่อง 2 imitated

  กริยาช่อง 3 imitated

 • immaterialize

  กริยาช่อง 2 immaterialized

  กริยาช่อง 3 immaterialized

 • immerge

  กริยาช่อง 2 immerged

  กริยาช่อง 3 immerged

 • immigrate

  กริยาช่อง 2 immigrated

  กริยาช่อง 3 immigrated

 • immobilize

  กริยาช่อง 2 immobilized

  กริยาช่อง 3 immobilized

 • immolate

  กริยาช่อง 2 immolated

  กริยาช่อง 3 immolated

 • immortalize

  กริยาช่อง 2 immortalized

  กริยาช่อง 3 immortalized

 • immunize

  กริยาช่อง 2 immunized

  กริยาช่อง 3 immunized

 • immure

  กริยาช่อง 2 immured

  กริยาช่อง 3 immured

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write