กริยา 3 ช่อง - หมวด i

(หน้า 1/9)

 • Ice

  ช่อง 2
  iced
  ช่อง 3
  iced
  หมวด
  Regular Verb

  931
  views

 • Idealize

  ช่อง 2
  idealized
  ช่อง 3
  idealized
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Identify

  ช่อง 2
  identified
  ช่อง 3
  identified
  หมวด
  Regular Verb

  795
  views

 • Idle

  ช่อง 2
  idled
  ช่อง 3
  idled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Idolize

  ช่อง 2
  idolized
  ช่อง 3
  idolized
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Ignite

  ช่อง 2
  ignited
  ช่อง 3
  ignited
  หมวด
  Regular Verb

  951
  views

 • Ignore

  ช่อง 2
  ignored
  ช่อง 3
  ignored
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Illtreat

  ช่อง 2
  illtreated
  ช่อง 3
  illtreated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Illuminate

  ช่อง 2
  illuminated
  ช่อง 3
  illuminated
  หมวด
  Regular Verb

  694
  views

 • Illustrate

  ช่อง 2
  illustrated
  ช่อง 3
  illustrated
  หมวด
  Regular Verb

  818
  views

 • Imagine

  ช่อง 2
  imagined
  ช่อง 3
  imagined
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Imitate

  ช่อง 2
  imitated
  ช่อง 3
  imitated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Immaterialize

  ช่อง 2
  immaterialized
  ช่อง 3
  immaterialized
  หมวด
  Regular Verb

  319
  views

 • Immerge

  ช่อง 2
  immerged
  ช่อง 3
  immerged
  หมวด
  Regular Verb

  769
  views

 • Immigrate

  ช่อง 2
  immigrated
  ช่อง 3
  immigrated
  หมวด
  Regular Verb

  420
  views

 • Immobilize

  ช่อง 2
  immobilized
  ช่อง 3
  immobilized
  หมวด
  Regular Verb

  285
  views

 • Immolate

  ช่อง 2
  immolated
  ช่อง 3
  immolated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Immortalize

  ช่อง 2
  immortalized
  ช่อง 3
  immortalized
  หมวด
  Regular Verb

  245
  views

 • Immunize

  ช่อง 2
  immunized
  ช่อง 3
  immunized
  หมวด
  Regular Verb

  185
  views

 • Immure

  ช่อง 2
  immured
  ช่อง 3
  immured
  หมวด
  Regular Verb

  729
  views