ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด h - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/10

 • hack

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

 • hack around

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

 • hack into

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

 • hack off

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

 • hack up

  กริยาช่อง 2 hacked

  กริยาช่อง 3 hacked

 • hackle

  กริยาช่อง 2 hackled

  กริยาช่อง 3 hackled

 • haggle

  กริยาช่อง 2 haggled

  กริยาช่อง 3 haggled

 • hail

  กริยาช่อง 2 hailed

  กริยาช่อง 3 hailed

 • hallucinate

  กริยาช่อง 2 hallucinated

  กริยาช่อง 3 hallucinated

 • halt

  กริยาช่อง 2 halted

  กริยาช่อง 3 halted

 • halve

  กริยาช่อง 2 halved

  กริยาช่อง 3 halved

 • hammer

  กริยาช่อง 2 hammered

  กริยาช่อง 3 hammered

 • hammer away at

  กริยาช่อง 2 hammered

  กริยาช่อง 3 hammered

 • hammer into

  กริยาช่อง 2 hammered

  กริยาช่อง 3 hammered

 • hammer out

  กริยาช่อง 2 hammered

  กริยาช่อง 3 hammered

 • hamper

  กริยาช่อง 2 hampered

  กริยาช่อง 3 hampered

 • hand

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

 • hand back

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

 • hand down

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

 • hand in

  กริยาช่อง 2 handed

  กริยาช่อง 3 handed

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write