กริยา 3 ช่อง - หมวด h

(หน้า 1/10)

 • Hack

  ช่อง 2
  hacked
  ช่อง 3
  hacked
  หมวด
  Regular Verb

  502
  views

 • Hack around

  ช่อง 2
  hacked
  ช่อง 3
  hacked
  หมวด
  Regular Verb

  418
  views

 • Hack into

  ช่อง 2
  hacked
  ช่อง 3
  hacked
  หมวด
  Regular Verb

  394
  views

 • Hack off

  ช่อง 2
  hacked
  ช่อง 3
  hacked
  หมวด
  Regular Verb

  212
  views

 • Hack up

  ช่อง 2
  hacked
  ช่อง 3
  hacked
  หมวด
  Regular Verb

  280
  views

 • Hackle

  ช่อง 2
  hackled
  ช่อง 3
  hackled
  หมวด
  Regular Verb

  268
  views

 • Haggle

  ช่อง 2
  haggled
  ช่อง 3
  haggled
  หมวด
  Regular Verb

  364
  views

 • Hail

  ช่อง 2
  hailed
  ช่อง 3
  hailed
  หมวด
  Regular Verb

  544
  views

 • Hallucinate

  ช่อง 2
  hallucinated
  ช่อง 3
  hallucinated
  หมวด
  Regular Verb

  215
  views

 • Halt

  ช่อง 2
  halted
  ช่อง 3
  halted
  หมวด
  Regular Verb

  452
  views

 • Halve

  ช่อง 2
  halved
  ช่อง 3
  halved
  หมวด
  Regular Verb

  606
  views

 • Hammer

  ช่อง 2
  hammered
  ช่อง 3
  hammered
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Hammer away at

  ช่อง 2
  hammered
  ช่อง 3
  hammered
  หมวด
  Regular Verb

  201
  views

 • Hammer into

  ช่อง 2
  hammered
  ช่อง 3
  hammered
  หมวด
  Regular Verb

  212
  views

 • Hammer out

  ช่อง 2
  hammered
  ช่อง 3
  hammered
  หมวด
  Regular Verb

  190
  views

 • Hamper

  ช่อง 2
  hampered
  ช่อง 3
  hampered
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Hand

  ช่อง 2
  handed
  ช่อง 3
  handed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Hand back

  ช่อง 2
  handed
  ช่อง 3
  handed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Hand down

  ช่อง 2
  handed
  ช่อง 3
  handed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Hand in

  ช่อง 2
  handed
  ช่อง 3
  handed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views