ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร H

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร H

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/11 มีดังรายการต่อไปนี้

hack

กริยาช่อง 2 hacked

hack around

กริยาช่อง 2 hacked

hack into

กริยาช่อง 2 hacked

hack off

กริยาช่อง 2 hacked

hack up

กริยาช่อง 2 hacked

hackle

กริยาช่อง 2 hackled

haggle

กริยาช่อง 2 haggled

hail

กริยาช่อง 2 hailed

hallucinate

กริยาช่อง 2 hallucinated

halp

กริยาช่อง 2 halped

halt

กริยาช่อง 2 halted

halve

กริยาช่อง 2 halved

hammer

กริยาช่อง 2 hammered

hammer away at

กริยาช่อง 2 hammered

hammer into

กริยาช่อง 2 hammered

hammer out

กริยาช่อง 2 hammered

hamper

กริยาช่อง 2 hampered

hand

กริยาช่อง 2 handed

hand back

กริยาช่อง 2 handed

hand down

กริยาช่อง 2 handed down

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ