กริยา 3 ช่อง - หมวด f

(หน้า 1/16)

 • Fabricate

  ช่อง 2
  fabricated
  ช่อง 3
  fabricated
  หมวด
  Regular Verb

  841
  views

 • Face

  ช่อง 2
  faced
  ช่อง 3
  faced
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Face off

  ช่อง 2
  faced
  ช่อง 3
  faced
  หมวด
  Regular Verb

  985
  views

 • Face up to

  ช่อง 2
  faced
  ช่อง 3
  faced
  หมวด
  Regular Verb

  572
  views

 • Facilitate

  ช่อง 2
  facilitated
  ช่อง 3
  facilitated
  หมวด
  Regular Verb

  624
  views

 • Fade

  ช่อง 2
  faded
  ช่อง 3
  faded
  หมวด
  Regular Verb

  664
  views

 • Fail

  ช่อง 2
  failed
  ช่อง 3
  failed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Faint

  ช่อง 2
  fainted
  ช่อง 3
  fainted
  หมวด
  Regular Verb

  546
  views

 • Fake

  ช่อง 2
  faked
  ช่อง 3
  faked
  หมวด
  Regular Verb

  663
  views

 • Fall

  ช่อง 2
  fell
  ช่อง 3
  fallen
  ความหมาย
  ล้ม

  999+
  views

 • Fall about

  ช่อง 2
  fell about
  ช่อง 3
  fallen about
  ความหมาย
  ตกหลุมรัก

  999+
  views

 • Fall apart

  ช่อง 2
  fell apart
  ช่อง 3
  fallen apart
  ความหมาย
  กระจุย

  999+
  views

 • Fall back

  ช่อง 2
  fell back
  ช่อง 3
  fallen back
  ความหมาย
  รั้งท้าย

  999+
  views

 • Fall back on

  ช่อง 2
  fell back on
  ช่อง 3
  fallen back on
  ความหมาย
  กลับมาอีกครั้ง

  999+
  views

 • Fall behind

  ช่อง 2
  fell behind
  ช่อง 3
  fallen behind
  ความหมาย
  ตกอยู่ข้างหลัง

  999+
  views

 • Fall down

  ช่อง 2
  fell down
  ช่อง 3
  fallen down
  ความหมาย
  ร่วง

  999+
  views

 • Fall for

  ช่อง 2
  fell for
  ช่อง 3
  fallen for
  ความหมาย
  ตกสำหรับ

  999+
  views

 • Fall in

  ช่อง 2
  fell in
  ช่อง 3
  fallen in
  ความหมาย
  ตกหล่น

  999+
  views

 • Fall into

  ช่อง 2
  fell into
  ช่อง 3
  fallen into
  ความหมาย
  ตกลงไป

  999+
  views

 • Fall off

  ช่อง 2
  fell off
  ช่อง 3
  fallen off
  ความหมาย
  หล่นจาก

  999+
  views