ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด f - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/16

 • fabricate

  กริยาช่อง 2 fabricated

  กริยาช่อง 3 fabricated

 • face

  กริยาช่อง 2 faced

  กริยาช่อง 3 faced

 • face off

  กริยาช่อง 2 faced

  กริยาช่อง 3 faced

 • face up to

  กริยาช่อง 2 faced

  กริยาช่อง 3 faced

 • facilitate

  กริยาช่อง 2 facilitated

  กริยาช่อง 3 facilitated

 • fade

  กริยาช่อง 2 faded

  กริยาช่อง 3 faded

 • fail

  กริยาช่อง 2 failed

  กริยาช่อง 3 failed

 • faint

  กริยาช่อง 2 fainted

  กริยาช่อง 3 fainted

 • fake

  กริยาช่อง 2 faked

  กริยาช่อง 3 faked

 • Fall

  กริยาช่อง 2 fell

  กริยาช่อง 3 fallen

  แปลว่า ล้ม

 • Fall about

  กริยาช่อง 2 fell about

  กริยาช่อง 3 fallen about

  แปลว่า ตกหลุมรัก

 • Fall apart

  กริยาช่อง 2 fell apart

  กริยาช่อง 3 fallen apart

  แปลว่า กระจุย

 • Fall back

  กริยาช่อง 2 fell back

  กริยาช่อง 3 fallen back

  แปลว่า รั้งท้าย

 • Fall back on

  กริยาช่อง 2 fell back on

  กริยาช่อง 3 fallen back on

  แปลว่า กลับมาอีกครั้ง

 • Fall behind

  กริยาช่อง 2 fell behind

  กริยาช่อง 3 fallen behind

  แปลว่า ตกอยู่ข้างหลัง

 • Fall down

  กริยาช่อง 2 fell down

  กริยาช่อง 3 fallen down

  แปลว่า ร่วง

 • Fall for

  กริยาช่อง 2 fell for

  กริยาช่อง 3 fallen for

  แปลว่า ตกสำหรับ

 • Fall in

  กริยาช่อง 2 fell in

  กริยาช่อง 3 fallen in

  แปลว่า ตกหล่น

 • Fall into

  กริยาช่อง 2 fell into

  กริยาช่อง 3 fallen into

  แปลว่า ตกลงไป

 • Fall off

  กริยาช่อง 2 fell off

  กริยาช่อง 3 fallen off

  แปลว่า หล่นจาก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write