ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร F

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร F

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/16 มีดังรายการต่อไปนี้

fabricate

กริยาช่อง 2 fabricated

face

กริยาช่อง 2 faced

face off

กริยาช่อง 2 faced

face up to

กริยาช่อง 2 faced

facilitate

กริยาช่อง 2 facilitated

fade

กริยาช่อง 2 faded

fail

กริยาช่อง 2 failed

faint

กริยาช่อง 2 fainted

fake

กริยาช่อง 2 faked

Fall

กริยาช่อง 2 fell

Fall about

กริยาช่อง 2 fell about

Fall apart

กริยาช่อง 2 fell apart

Fall back

กริยาช่อง 2 fell back

Fall back on

กริยาช่อง 2 fell back on

Fall behind

กริยาช่อง 2 fell behind

Fall down

กริยาช่อง 2 fell down

Fall for

กริยาช่อง 2 fell for

Fall in

กริยาช่อง 2 fell in

Fall into

กริยาช่อง 2 fell into

Fall off

กริยาช่อง 2 fell off

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ