ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด d - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/23

 • dab

  กริยาช่อง 2 dabed

  กริยาช่อง 3 dabed

 • dabble

  กริยาช่อง 2 dabbled

  กริยาช่อง 3 dabbled

 • dam

  กริยาช่อง 2 damed

  กริยาช่อง 3 damed

 • damage

  กริยาช่อง 2 damaged

  กริยาช่อง 3 damaged

 • damascene

  กริยาช่อง 2 damascened

  กริยาช่อง 3 damascened

 • damn

  กริยาช่อง 2 damned

  กริยาช่อง 3 damned

 • dampen

  กริยาช่อง 2 dampened

  กริยาช่อง 3 dampened

 • dance

  กริยาช่อง 2 danced

  กริยาช่อง 3 danced

  แปลว่า เต้นรำ

 • dandle

  กริยาช่อง 2 dandled

  กริยาช่อง 3 dandled

 • dangle

  กริยาช่อง 2 dangled

  กริยาช่อง 3 dangled

 • dare

  กริยาช่อง 2 dared

  กริยาช่อง 3 dared

 • darken

  กริยาช่อง 2 darkened

  กริยาช่อง 3 darkened

 • dash

  กริยาช่อง 2 dashed

  กริยาช่อง 3 dashed

 • dash down

  กริยาช่อง 2 dashed

  กริยาช่อง 3 dashed

 • dash off

  กริยาช่อง 2 dashed

  กริยาช่อง 3 dashed

 • date

  กริยาช่อง 2 dated

  กริยาช่อง 3 dated

 • daub

  กริยาช่อง 2 daubed

  กริยาช่อง 3 daubed

 • dawdle

  กริยาช่อง 2 dawdled

  กริยาช่อง 3 dawdled

 • dawn

  กริยาช่อง 2 dawned

  กริยาช่อง 3 dawned

 • dawn on

  กริยาช่อง 2 dawned

  กริยาช่อง 3 dawned

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write