ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร D

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร D

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/23 มีดังรายการต่อไปนี้

dab

กริยาช่อง 2 dabed

dabble

กริยาช่อง 2 dabbled

dam

กริยาช่อง 2 damed

damage

กริยาช่อง 2 damaged

damascene

กริยาช่อง 2 damascened

damn

กริยาช่อง 2 damned

dampen

กริยาช่อง 2 dampened

dance

กริยาช่อง 2 danced

dandle

กริยาช่อง 2 dandled

dangerous

กริยาช่อง 2 Dangerous ไม่ใช่คำกริยา

dangle

กริยาช่อง 2 dangled

dare

กริยาช่อง 2 dared

darken

กริยาช่อง 2 darkened

dash

กริยาช่อง 2 dashed

dash down

กริยาช่อง 2 dashed down

dash off

กริยาช่อง 2 dashed

date

กริยาช่อง 2 dated

daub

กริยาช่อง 2 daubed

dawdle

กริยาช่อง 2 dawdled

dawn

กริยาช่อง 2 dawned

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ