กริยา 3 ช่อง - หมวด d

(หน้า 1/23)

 • Dab

  ช่อง 2
  dabed
  ช่อง 3
  dabed
  หมวด
  Regular Verb

  917
  views

 • Dabble

  ช่อง 2
  dabbled
  ช่อง 3
  dabbled
  หมวด
  Regular Verb

  551
  views

 • Dam

  ช่อง 2
  damed
  ช่อง 3
  damed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Damage

  ช่อง 2
  damaged
  ช่อง 3
  damaged
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Damascene

  ช่อง 2
  damascened
  ช่อง 3
  damascened
  หมวด
  Regular Verb

  323
  views

 • Damn

  ช่อง 2
  damned
  ช่อง 3
  damned
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Dampen

  ช่อง 2
  dampened
  ช่อง 3
  dampened
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Dance

  ช่อง 2
  danced
  ช่อง 3
  danced
  ความหมาย
  เต้นรำ
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Dandle

  ช่อง 2
  dandled
  ช่อง 3
  dandled
  หมวด
  Regular Verb

  517
  views

 • Dangle

  ช่อง 2
  dangled
  ช่อง 3
  dangled
  หมวด
  Regular Verb

  351
  views

 • Dare

  ช่อง 2
  dared
  ช่อง 3
  dared
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Darken

  ช่อง 2
  darkened
  ช่อง 3
  darkened
  หมวด
  Regular Verb

  726
  views

 • Dash

  ช่อง 2
  dashed
  ช่อง 3
  dashed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Dash down

  ช่อง 2
  dashed
  ช่อง 3
  dashed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Dash off

  ช่อง 2
  dashed
  ช่อง 3
  dashed
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Date

  ช่อง 2
  dated
  ช่อง 3
  dated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Daub

  ช่อง 2
  daubed
  ช่อง 3
  daubed
  หมวด
  Regular Verb

  784
  views

 • Dawdle

  ช่อง 2
  dawdled
  ช่อง 3
  dawdled
  หมวด
  Regular Verb

  215
  views

 • Dawn

  ช่อง 2
  dawned
  ช่อง 3
  dawned
  หมวด
  Regular Verb

  630
  views

 • Dawn on

  ช่อง 2
  dawned
  ช่อง 3
  dawned
  หมวด
  Regular Verb

  512
  views