ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด c - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/30

 • cable

  กริยาช่อง 2 cabled

  กริยาช่อง 3 cabled

 • cackle

  กริยาช่อง 2 cackled

  กริยาช่อง 3 cackled

 • cadge

  กริยาช่อง 2 cadged

  กริยาช่อง 3 cadged

 • cage

  กริยาช่อง 2 caged

  กริยาช่อง 3 caged

 • cajole

  กริยาช่อง 2 cajoled

  กริยาช่อง 3 cajoled

 • calcify

  กริยาช่อง 2 calcified

  กริยาช่อง 3 calcified

 • calculate

  กริยาช่อง 2 calculated

  กริยาช่อง 3 calculated

 • calibrate

  กริยาช่อง 2 calibrated

  กริยาช่อง 3 calibrated

 • call

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า เรียก โทรหา

 • call after

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรหลังจาก

 • call around

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรไปรอบ ๆ

 • call back

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรกลับ

 • call for

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรหา

 • call forth

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า ทำให้เกิด

 • call in

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า สายโทรเข้า

 • call off

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรออก

 • call on

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า โทรหา

 • call out

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า ตะโกนเรียก

 • call round

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า เยี่ยมเยียน 

 • call up

  กริยาช่อง 2 called

  กริยาช่อง 3 called

  แปลว่า เรียก

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write