ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร C

กริยา 3 ช่อง หมวดตัวอักษร C

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/30 มีดังรายการต่อไปนี้

cable

กริยาช่อง 2 cabled

cackle

กริยาช่อง 2 cackled

cadge

กริยาช่อง 2 cadged

cage

กริยาช่อง 2 caged

cajole

กริยาช่อง 2 cajoled

calcify

กริยาช่อง 2 calcified

calculate

กริยาช่อง 2 calculated

calibrate

กริยาช่อง 2 calibrated

call

กริยาช่อง 2 called

call after

กริยาช่อง 2 called after

call around

กริยาช่อง 2 called around

call back

กริยาช่อง 2 called back

call for

กริยาช่อง 2 called for

call forth

กริยาช่อง 2 called forth

call in

กริยาช่อง 2 called in

call off

กริยาช่อง 2 called off

call on

กริยาช่อง 2 called on

call out

กริยาช่อง 2 called out

call round

กริยาช่อง 2 called round

call up

กริยาช่อง 2 called up

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ