กริยา 3 ช่อง - หมวด c

(หน้า 1/30)

 • Cable

  ช่อง 2
  cabled
  ช่อง 3
  cabled
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Cackle

  ช่อง 2
  cackled
  ช่อง 3
  cackled
  หมวด
  Regular Verb

  248
  views

 • Cadge

  ช่อง 2
  cadged
  ช่อง 3
  cadged
  หมวด
  Regular Verb

  310
  views

 • Cage

  ช่อง 2
  caged
  ช่อง 3
  caged
  หมวด
  Regular Verb

  791
  views

 • Cajole

  ช่อง 2
  cajoled
  ช่อง 3
  cajoled
  หมวด
  Regular Verb

  412
  views

 • Calcify

  ช่อง 2
  calcified
  ช่อง 3
  calcified
  หมวด
  Regular Verb

  416
  views

 • Calculate

  ช่อง 2
  calculated
  ช่อง 3
  calculated
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Calibrate

  ช่อง 2
  calibrated
  ช่อง 3
  calibrated
  หมวด
  Regular Verb

  424
  views

 • Call

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  ความหมาย
  เรียก โทรหา
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call after

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call around

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call back

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call for

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call forth

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call in

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call off

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call on

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call out

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call round

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views

 • Call up

  ช่อง 2
  called
  ช่อง 3
  called
  หมวด
  Regular Verb

  999+
  views