ค้นหากริยา 3 ช่อง

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb - กริยา 3 ช่อง | Wordy Guru

มีเพื่อน ๆ หลายคนสอบถามเข้ามาว่ามีคำกริยาไหนบ้างที่นิยมเอาไปออกข้อสอบ

เราเลยนำเอา 10 อันดับคำกริยา 3 ช่อง ภาษา อังกฤษ ที่ค้นหาบ่อยมาเรียงให้ดู ตามนี้เลย

แยกเป็น 2 ส่วนนะ เริ่มที่หมวด Irregular Verb ก่อน สำหรับหมวด Regular Verb ไปดูที่นี่เลย

 

ตาราง 10 คำกริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb ที่ค้นหาบ่อยและนิยมนำไปออกข้อสอบ

No. คำกริยาช่อง 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ความหมาย
1 Beget Begot Begot / Begotten ก่อให้เกิด
2 Buy Bought Bought ซื้อ
3 Eat Ate Eaten กิน
4 Forget Forgot Forgotten ลืม
5 Get Got Gotten ได้
6 Go Went Gone ไป
7 Have Had Had มี
8 Read Read Read อ่าน
9 Send Sent Sent ส่ง
10 Take Took Taken นำไป

 

 

 

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/42 มีดังรายการต่อไปนี้

abide

กริยาช่อง 2 abode

am

กริยาช่อง 2 was

are

กริยาช่อง 2 were

Arise

กริยาช่อง 2 arose

Awake

กริยาช่อง 2 awoke

backslide

กริยาช่อง 2 backslid

Be

กริยาช่อง 2 was, were

Be able

กริยาช่อง 2 was able

be after

กริยาช่อง 2 were after

be along

กริยาช่อง 2 were along

Be away

กริยาช่อง 2 were away

Be cut out for

กริยาช่อง 2 were cut out for

Be cut up

กริยาช่อง 2 were cut up

be do with

กริยาช่อง 2 were do with

Be down

กริยาช่อง 2 were down

be down on

กริยาช่อง 2 were down on

be down with

กริยาช่อง 2 were down with

be fed up

กริยาช่อง 2 were fed up

Be in

กริยาช่อง 2 were in

be in on

กริยาช่อง 2 were in on

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ