ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง หมวด Irregular Verb

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/43 มีดังรายการต่อไปนี้

abide

กริยาช่อง 2 abode

am

กริยาช่อง 2 was

are

กริยาช่อง 2 were

Arise

กริยาช่อง 2 arose

Awake

กริยาช่อง 2 awoke

backslide

กริยาช่อง 2 backslid

Be

กริยาช่อง 2 was, were

Be able

กริยาช่อง 2 was able

be after

กริยาช่อง 2 were after

be along

กริยาช่อง 2 were along

Be away

กริยาช่อง 2 were away

Be cut out for

กริยาช่อง 2 were cut out for

Be cut up

กริยาช่อง 2 were cut up

be do with

กริยาช่อง 2 were do with

Be down

กริยาช่อง 2 were down

be down on

กริยาช่อง 2 were down on

be down with

กริยาช่อง 2 were down with

be fed up

กริยาช่อง 2 were fed up

Be in

กริยาช่อง 2 were in

be in on

กริยาช่อง 2 were in on

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ