ค้นหา  กริยา 3 ช่อง

หมวด Irregular Verb - กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/43

 • abide

  กริยาช่อง 2 abode

  กริยาช่อง 3 abode

  แปลว่า ยึดถือ

 • am

  กริยาช่อง 2 was

  กริยาช่อง 3 been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

 • are

  กริยาช่อง 2 were

  กริยาช่อง 3 been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

 • Arise

  กริยาช่อง 2 arose

  กริยาช่อง 3 arisen

  แปลว่า เกิดขึ้น

 • Awake

  กริยาช่อง 2 awoke

  กริยาช่อง 3 awoken

  แปลว่า ตื่น

 • backslide

  กริยาช่อง 2 backslid

  กริยาช่อง 3 backslidden

  แปลว่า ย้อนกลับ

 • Be

  กริยาช่อง 2 was, were

  กริยาช่อง 3 been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

 • Be able

  กริยาช่อง 2 was able

  กริยาช่อง 3 been able

  แปลว่า สามารถ

 • be after

  กริยาช่อง 2 were after

  กริยาช่อง 3 been after

  แปลว่า หลังจากนั้น

 • be along

  กริยาช่อง 2 were along

  กริยาช่อง 3 been along

  แปลว่า ได้ตาม

 • Be away

  กริยาช่อง 2 were away

  กริยาช่อง 3 been away

  แปลว่า อยู่ห่าง

 • Be cut out for

  กริยาช่อง 2 were cut out for

  กริยาช่อง 3 been cut out for

  แปลว่า ถูกตัดออก

 • Be cut up

  กริยาช่อง 2 were cut up

  กริยาช่อง 3 been cut up

  แปลว่า ถูกตัดขึ้น

 • be do with

  กริยาช่อง 2 were do with

  กริยาช่อง 3 been do with

  แปลว่า จะทำอย่างไรกับ

 • Be down

  กริยาช่อง 2 were down

  กริยาช่อง 3 been down

  แปลว่า ลงไป

 • be down on

  กริยาช่อง 2 were down on

  กริยาช่อง 3 been down on

  แปลว่า จะลง

 • be down with

  กริยาช่อง 2 were down with

  กริยาช่อง 3 been down with

  แปลว่า จะลงด้วย

 • be fed up

  กริยาช่อง 2 were fed up

  กริยาช่อง 3 been fed up

  แปลว่า เอือมระอา

 • Be in

  กริยาช่อง 2 were in

  กริยาช่อง 3 been in

  แปลว่า เข้ามา

 • be in on

  กริยาช่อง 2 were in on

  กริยาช่อง 3 been in on

  แปลว่า อยู่ใน

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม กริยา 3 ช่อง

 1. 1. Beat

 2. 2. Become

 3. 3. Beget

 4. 4. Buy

 5. 5. Eat

 6. 6. Forget

 7. 7. Get

 8. 8. Go

 9. 9. Have

 10. 10. Leave

 11. 11. Lose

 12. 12. Make

 13. 13. play

 14. 14. Read

 15. 15. See

 16. 16. Send

 17. 17. study

 18. 18. Take

 19. 19. visit

 20. 20. Write