ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวด ไม่ใช่คำกริยา

กริยา 3 ช่อง หมวด ไม่ใช่คำกริยา

กริยา 3 ช่อง - หน้า 1/5 มีดังรายการต่อไปนี้

accident

กริยาช่อง 2 คำว่า accident ไม่ใช่คำกริยา

afraid

กริยาช่อง 2 คำว่า Afraid ไม่ใช่คำกริยา

already

กริยาช่อง 2 คำว่า Already ไม่ใช่คำกริยา

always

กริยาช่อง 2 คำว่า Always ไม่ใช่คำกริยา

ark

กริยาช่อง 2 คำว่า ark ไม่ใช่คำกริยา

asleep

กริยาช่อง 2 คำว่า asleep ไม่ใช่คำกริยา

beautiful

กริยาช่อง 2 คำว่า Beautiful ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า [Be Beautiful]

because

กริยาช่อง 2 คำว่า because ไม่ใช่คำกริยา

being

กริยาช่อง 2 คำว่า being ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาคือ [be]

brink

กริยาช่อง 2 คำว่า brink ไม่ใช่คำกริยา

buck-teeth

กริยาช่อง 2 คำว่า buck-teeth ไม่ใช่คำกริยา ลองค้นคำว่า [buck]

can not

กริยาช่อง 2 คำว่า can not ไม่ใช่คำกริยา

careful

กริยาช่อง 2 คำว่า careful ไม่ใช่คำกริยา

child

กริยาช่อง 2 คำว่า child ไม่ใช่คำกริยา

clever

กริยาช่อง 2 คำว่า clever ไม่ใช่คำกริยา

cold

กริยาช่อง 2 คำว่า Cold ไม่ใช่คำกริยา

could

กริยาช่อง 2 คำว่า could ไม่ใช่คำกริยา

cute

กริยาช่อง 2 คำว่า cute ไม่ใช่คำกริยา

dangerous

กริยาช่อง 2 Dangerous ไม่ใช่คำกริยา

dinner

กริยาช่อง 2 คำว่า dinner ไม่ใช่คำกริยา คำกริยาใช้คำว่า [dine]

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ