ค้นหากริยา 3 ช่อง

ทั้งหมด
กริยา 3 ช่อง หมวด ไม่ระบุ

กริยา 3 ช่อง หมวด ไม่ระบุ

กริยา 3 ช่อง มีดังรายการต่อไปนี้

fiy

กริยาช่อง 2 [Fly] ไม่ใช่ fiy ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

ieave

กริยาช่อง 2 [Leave] ไม่ใช่ ieave ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iet

กริยาช่อง 2 [[Let]] ไม่ใช่ iet ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iike

กริยาช่อง 2 [Like] ไม่ใช่ iike ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iisten

กริยาช่อง 2 [Listen] ไม่ใช่ iisten ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iive

กริยาช่อง 2 [Live] ไม่ใช่ iive ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iook

กริยาช่อง 2 [Look] ไม่ใช่ iook ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iose

กริยาช่อง 2 [Lose] ไม่ใช่ iose ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

iove

กริยาช่อง 2 [Love] ไม่ใช่ iove ต้องเป็นตัว L ไม่ใช่ I

khow

กริยาช่อง 2 [Know] ไม่ใช่ khow ต้องเป็นตัว n ไม่ใช่ h

paly

กริยาช่อง 2 [Play] ไม่ใช่ paly

preffer

กริยาช่อง 2 [Prefer] ไม่ใช่ preffer


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

กริยา 3 ช่อง หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ